STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI w Szczurowej
 Ważne adresy

Szczurowa

GCI to placówka działająca w sposób kompleksowy, umożliwiająca społeczności lokalnej dostęp do nowoczesnych technologii przekazu informacji, mająca wpływ na rozwój inicjatyw lokalnych oraz promująca
przedsiębiorstwa działające w regionie.